Nejnovější příspěvky

Vítáme Vás na stránkách Advokátní kanceláře JUDr. Zdeňky Jedličkové.

JUDr. Zdeňka Jedličková vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity (dříve Univerzity Jana Evangelisty Purkyně) a právní praxi se věnuje od r. 1979. Advokátní zkoušku vykonala v roce 1982 a od té doby se věnuje advokacii se zaměřením na generální praxi. V rámci své advokátní praxe se zaměřuje na oblast občanského a obchodního práva, rodinného a správního práva, věnuje se taktéž obhajobě v trestním řízení a zastupování poškozených v rámci těchto řízení, či zastupování právnických i fyzických osob v rámci jednání se správcem daně. Součástí agendy kanceláře je také právo pracovní, a to jak z pohledu zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Advokátní kancelář spolupracuje velmi úzce s odborníky z jiných odvětví, která jsou pro kvalitní právní služby poskytované klientům nezbytná.

Využijte dlouholeté praxe, vysokých odborných znalostí, zkušeností v rámci poskytování právních služeb a individuálního přístupu ke klientům, a navštivte nás v naší kanceláři ve třetím patře Paláce Padowetz, na adrese Bašty 413/3, v Brně, nebo si domluvte schůzku telefonicky, či využijte naši emailovou adresu. Zažijte advokacii jinak.

Tým advokátní kanceláře

Powered By Themekiller.com