Nejnovější příspěvky

Předžalobní výzva

Předžalobní výzva ve smyslu § 142a o.s.ř.  (1) Žalobce, který měl úspěch v řízení o splnění povinnosti, má právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému, jen jestliže žalovanému ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení zaslal na adresu pro doručování, případně na poslední...

0
0

Powered By Themekiller.com