Nejnovější příspěvky

Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka...

0
0

Práva pacienta I.

Právo na zdravotní péči Každý má právo na ochranu zdraví, a každý občan má právo na zdravotní péči, které mu je garantováno na ústavní úrovni. Jedná se o garanci obsaženou v čl. 31, Listiny základních práv a svobod. Obsahem tohoto práva je také právo na její...

0
0

Předžalobní výzva

Předžalobní výzva ve smyslu § 142a o.s.ř.  (1) Žalobce, který měl úspěch v řízení o splnění povinnosti, má právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému, jen jestliže žalovanému ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení zaslal na adresu pro doručování, případně na poslední...

0
0

Spolek a jeho vznik

Spolek a jeho vznik Spolek je jedinou korporací, tedy společenstvím osob, ať ji fyzických či právnických, která je upravena v občanském zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb. ustanovení § 214-302). Spolek se v českém právním řádu objevil s účinností tohoto zákona, tedy k 1.1.2014, a nahradil tak občanské sdružení, které bylo...

0
0

Žaloba z rušené držby

Žaloba z rušené držby a předběžné opatření úvaha Předběžné opatření dle §74 a následující občanského soudního řádu Z dikce občanského soudního řádu vyplývá, že předběžné opatření je institut, který může soud využít v případě, „je-li třeba, aby zatímně byly upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí...

0
0

Powered By Themekiller.com