Nejnovější příspěvky

Práva pacienta I.

Právo na zdravotní péči Každý má právo na ochranu zdraví, a každý občan má právo na zdravotní péči, které mu je garantováno na ústavní úrovni. Jedná se o garanci obsaženou v čl. 31, Listiny základních práv a svobod. Obsahem tohoto práva je také právo na její...

0
0

Práva pacienta II.

Právo na informace Dalším velmi důležitým právem každého pacienta je právo na informace. Máte právo znát veškeré informace shromažďované o vašem zdravotním stavu ve zdravotnické dokumentaci nebo v jiných zápisech, které se vztahují k vašemu zdravotnímu stavu. V případě, že se nespokojíte s ústně podanou informací ze...

0
0

Powered By Themekiller.com