Nejnovější příspěvky

Práva pacienta II.

Právo na informace Dalším velmi důležitým právem každého pacienta je právo na informace. Máte právo znát veškeré informace shromažďované o vašem zdravotním stavu ve zdravotnické dokumentaci nebo v jiných zápisech, které se vztahují k vašemu zdravotnímu stavu. V případě, že se nespokojíte s ústně podanou informací ze...

0
0

Předběžné opatření

Předběžné opatření § 74 a násl. občanského soudního řádu, §102 a násl. občanského soudního řádu  Předběžné opatření je institut sloužící k tomu, aby v případě, je-li to nezbytné, byly předběžně, tj. prozatímně upraveny poměry účastníků nebo pro případ, že je zde obava z ohrožení výkonu soudního rozhodnutí. §74...

0
4

Zajištění důkazu dle o.s.ř.

Zajištění důkazů podle §78 a §102 odst. 2 o.s.ř.  Zajištění důkazů: Institut zajištění důkazu slouží především k tomu, aby soud ze své moci zajistil důkaz dříve, než dojde k samotnému zahájení řízení, resp. i v jeho průběhu, a to proto, že je zde obava, že tento důkaz již nebude k dispozici...

0
0

Powered By Themekiller.com